Longkanker

Roken is oorzaak nummer één

Last update: 30-03-2018

Als je rookt ben je wellicht het meest bang voor het krijgen van longkanker. En dat is helaas een terechte angst. Van alle sterfgevallen die ontstaan door roken is longkanker de meest voorkomende reden. Ieder jaar sterven circa 8.500 mensen aan longkanker door roken! Als er niemand meer zou roken zou longkanker als ziekte een stuk minder vaak voorkomen, bijna alle gevallen van longkanker zijn namelijk te verwijten aan het rookgedrag.

Longkanker heeft een slechte prognose

Longkanker is een vorm van kanker met een slechte levensprognose. Dit komt onder andere doordat je vaak pas klachten krijgt op het moment dat de ziekte al in een behoorlijk ver gevorderd stadium is. Vaak is de kanker op dat moment al uitgezaaid waardoor de levensverwachting slecht is. Zo leeft nog maar 10 tot 15% van alle patiënten na 5 jaar.

Aantal rookdoden longkanker

Bijna 1 op de 2 mensen die sterven aan roken overlijdt aan longkanker. Hiermee is longkanker de nummer 1 doodsoorzaak voor rokers. Bijna 2 op de 3 rookdoden die overlijden aan longkanker is man. Dit komt doordat mannen van oudsher veel meer en veel langer rookten . Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag. Waar het aantal mannelijke doden door longkanker langzaam daalt, blijft het aantal vrouwelijke sterfgevallen stijgen. Vrouwen zijn namelijk vanaf de jaren zestig ook flink gaan roken waardoor het aantal vrouwelijke rookdoden een steeds groter aandeel inneemt.

Roken en longkanker gaan hand in hand

Roken en longkanker zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Slechts een beperkt deel van de longkankerpatiënten heeft nooit gerookt. Van alle mannen met longkanker is 90% te herleiden aan het roken, bij vrouwen ligt dit percentage op 80%. Als er niemand meer zou roken zou het aantal gevallen van longkanker dus decimeren. Het totaal aantal kankergevallen zou zelfs met 20 tot 30% verminderen.

Symptomen

De symptomen van longkanker zijn in het begin vaak mild, wat niet meehelpt bij het tijdig stellen van een diagnose. De vroegste symptomen zijn vaak hoesten of wat extra vermoeidheid. Andere (latere) symptomen zijn meer slijmvorming, het ophoesten van slijm met bloed, luchtwegontstekingen die niet overgaan, hardnekkige prikkelhoest, heesheid, kortademigheid, pijn op de borst, gewichtsverlies en een slechte eetlust.

Overige kankersoorten

Longkanker is de meest voorkomende kankersoort als het aankomt op roken, maar ook andere kankersoorten kunnen vaak voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn slokdarm-, alvleesklier-, mondholte-, strottenhoofd-, blaas- en nierkanker. Lees hier verder over andere kankersoorten welke door het roken kunnen ontstaan.