Nieuws over roken

Eten van vlees wordt net als roken een taboe

Voor de tweede keer in korte tijd concludeert een onderzoeksorgaan van de overheid dat minder vlees eten een belangrijke optie is voor het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gedragsverandering van consumenten een alternatief dat kan helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Lees meer »

Rookvrije schoolpleinen: kwestie van strikte handhaving

Het welslagen van een rookvrij schoolterrein hangt sterk af van hoe het wordt ingevoerd. Door strikte handhaving maak je het scholieren makkelijker om niet te roken en wordt niet-roken als sociale norm versterkt. Strikte handhaving betekent: maak geen enkele uitzondering, voor niemand, inclusief het personeel, ook rondom de school, en met betrekking tot alle tabaksproducten.

Lees meer »

Roken op sociale media: kan dat wel?

Diverse sociale media-platformen weren de tabaksindustrie. Men wil niet dat tabaksfabrikanten producten promoten met een pagina of post op het platform. Onder meer Facebook hanteert zo’n beleid. Echter, uit een recent onderzoek van de Stanford University blijkt dat er ontzettend veel fabrikanten van rookwaar een Facebook-pagina hebben.

Lees meer »

Help stopper met stoppen met roken

Het is zover. Je bent klaar voor je nieuwe, zuurstofrijke leven en je hebt zojuist je laatste, eh, nou ja, je op één na laatste sigaret uitgedrukt. Stoppen met roken is geen sinecure voor de verstokte nicotine-adept. Longarts Huib Kerstjens en psychologe Mariët Hagedoorn van het UMCG vertellen.

Lees meer »

Fatale woningbrand meestal door onvoorzichtigheid bij roken of koken

Het aantal woningbranden met dodelijke slachtoffers is iets gedaald. In 2016 kwamen 37 mensen om bij 32 woningbranden. In de jaren daarvoor lag het gemiddelde rond de dertig doden. Twee derde van de fatale woningbranden is ontstaan door menselijk handelen. Behalve onvoorzichtig gedrag bij koken en roken, gaat het ook om ongelukken met kaarsen.

Lees meer »