Gevaren van Roken

Aantal sterfgevallen

Last update: 30-03-2018

Roken is in Nederland een van de belangrijkste doodsoorzaken. Ongeveer 1 op de 2 rokers zal direct of indirect aan zijn of haar rookverslaving overlijden, 1 op de 4 rokers zelfs al voordat hij of zij 65 jaar oud is. Wist je dat ieder jaar weer ongeveer 19.000 mensen overlijden aan het roken? Dat zijn gewoon net zoveel mensen als dat er in een middelgroot dorp wonen. Als deze getallen toch van tevoren bekend zijn wil er niemand meer beginnen met roken?

19.000 doden per jaar

Ieder jaar overlijden er maar liefst 19.000 mensen door roken, per dag gaat het dus om ongeveer 55 mensen. Het gaat hierbij om direct en indirecte overlijdensgevallen van mensen boven de 20 jaar oud. Om aan te geven hoeveel 19.000 nou in de werkelijkheid is kan de vergelijking worden gemaakt met gemeenten als Alblasserdam, Urk, Vianen, Someren, Zuidhorn of Meerssen; allen gemeenten met rond de 19.000 inwoners. Ieder jaar sterft de bevolking van een dergelijke gemeente dus door het roken! Jaar in, jaar uit.

Waaraan overlijden rokers?

De meeste rookdoden overlijden aan longkanker, in totaal gaat dit om bijna de helft van alle overlijdensgevallen. Maar ook COPD is een stille moordenaar die goed is voor meer dan een kwart van alle rookdoden. Ook hart- en vaatziekten en overige kankersoorten eisen ieder jaar vele duizenden levens. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de overlijdensoorzaak van de jaarlijkse rookdoden in Nederland:

Meer mannen dan vrouwen

Er overlijden meer mannen dan vrouwen aan roken, circa 63% van de overlijdensgevallen betreft mannen. Dit komt doordat (van oudsher) meer mannen roken, mannen meer sigaretten per dag roken en gedurende een langere periode van hun leven roken. Maar vrouwen zijn bezig met een opmars. Onderstaand is een overzicht gegeven van de verdeling van de mannelijke en vrouwelijke rookdoden uitgesplitst in doodsoorzaak:

Typische rokersziekten

Zonder roken zouden verschillende ziekten een stuk minder vaak voorkomen. Zo zou het aantal gevallen van longkanker gedecimeerd worden. Bijna 90% van alle gevallen van longkanker komt namelijk door roken. Maar ook COPD zou zonder roken ruim 80% minder vaak voorkomen. Wat zijn de typische rokersziekten en voor welk deel van het aantal doden per ziekte is roken verantwoordelijk?

Werkelijke sterfte is nog hoger

Bij de 19.000 mensen die overlijden door roken is het aantal doden door passief meeroken niet eens meegenomen. Geschat wordt dat 1 op de 100 overlijdensgevallen komt door passief meeroken. Het totaal aantal rookdoden dus nog ruim 1.000 tot 1.500 hoger per jaar. Het gros van de meerokers overlijdt aan hartaandoeningen en longkanker. Maar tot de groep behoren ook kinderen die sterven aan wiegendood. Eigenlijk is het niet te bevatten dat er mensen komen te overlijden doordat anderen in hun omgeving ze blootstellen aan sigarettenrook.

Miljoenen mensen gaan overlijden

Kijk je dus naar de toekomst dan kunnen we nu al uitrekenen dat er nog eens miljoenen mensen vroeg of laat gaan overlijden aan roken. Wist je dat circa 1 of de 2 rokers uiteindelijk zal overlijden aan een rookgerelateerde doodsoorzaak? Dat betekent dus dat er nog eens 1,5 tot 2 miljoen Nederlanders vroegtijdig zullen overlijden als ze blijven doorroken!

Aantal ziektegevallen per jaar

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het aantal ziekten dat ontstaat door het roken. Dit aantal ligt namelijk nog hoger! Zo zijn 20 tot 30% van alle kankergevallen direct te relateren aan het (voormalige) rookgedrag van mensen. Kijk je naar de totale ziektelast dan eist roken hiervan volgens het RIVM ongeveer 13% op.