Zwanger en Roken

Wat zijn de gevaren?

Last update: 10-04-2018

Roken is zeer gezond voor jezelf, maar wanneer je zwanger bent breng je ook je nog ongeboren kind in gevaar. Roken kan zelfs leiden tot een miskraam! Maar ook tal van andere negatieve effecten kunnen optreden bij jezelf en je kind. Het is daarom zeer belangrijk te stoppen met roken als je zwanger bent. Ook meeroken is schadelijk, dus zorg dat je zoveel als mogelijk wegblijft van gelegenheden waar wordt gerookt.

Waarom is roken zo slecht voor een baby?

Roken zorgt ervoor dat de bloedvaten die onder andere zuurstof en voedingsstoffen naar je baby transporteren vernauwd raken. Behalve een verminderde toevoer is er sowieso al minder zuurstof aanwezig in het bloed. De zwangerschap is een zeer kwetsbare fase waarin het belangrijk is dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ontwikkeling niet optimaal verloopt kan dit onomkeerbaar zijn en kan je kind hier dus de rest van zijn of haar leven hinder van ondervinden. Uiteraard is de stress van het stoppen voor een ongeboren kind ook niet optimaal, maar dit weegt absoluut niet op tegen de gezondheidsvoordelen van het stoppen met roken.

Miskraam en wiegendood

Het schrikbeeld van zwangere vrouwen is het krijgen van een miskraam. Zo kan bijvoorbeeld de placenta sneller loslaten bij rokende moeders. Verklein de kans op het krijgen van een miskraam enorm door te stoppen met roken als je zwanger bent. Ook de kans op het overlijden tijdens de bevalling is groter wanneer de moeder heeft gerookt t tijdens de zwangerschap. Tenslotte heeft je kind ook na de geboorte nog een grotere kans om te sterven aan de wiegendood.

Lager gewicht

Baby’s van rokende moeders wegen gemiddeld ongeveer 200 gram lichter dan baby’s van niet-rokers. Hoe meer er is gerookt of meegerookt, hoe lager het gewicht gemiddeld wordt. Het kindje kan hier gedurende zijn of haar leven behoorlijk negatieve gevolgen van ondervinden. Pasgeboren hebben meer moeite met zichzelf warm te houden of worden geconfronteerd met een verlaagd bloedsuikergehalte. Op latere leeftijd kan de groei ook achterblijven of er ontstaan leerproblemen of gedragsproblemen zoals ADHD. Overigens wil een lichtere baby niet zeggen dat de zwangerschap hierdoor ook makkelijker zal verlopen. Een lichter gewicht is een indicatie van een zwakker kind waardoor de kans op complicaties tijdens de zwangerschap sterk wordt vergroot.

Vroeggeboorte

Idealiter wordt een baby geboren tussen de 37 en 42 weken zwangerschap. Wanneer de geboorte voor de 37 weken al plaatsvindt spreken we over een vroeggeboorte. Het risico bij een vroeggeboorte is dat het lichaampje nog niet voldoende volgroeid is en organen nog niet volkomen ontwikkeld zijn. Baby’s die te vroeg worden geboren krijgen vaker problemen met de bloedsomloop, zuurstofvoorziening en infecties. Ook ademhalingsproblemen als hoesten en astma komen vaker voor.

Ook na de geboorte rookvrij

Het is niet alleen tijdens de zwangerschap belangrijk dat deze rookvrij verloopt. Ook erna is het belangrijk dat je kindje opgroeit in een rookvrije omgeving. Rook dus nooit binnen in huis. Ook wanneer je borstvoeding geeft is het zeer slecht om te roken.